Skip to content

Blodsukkermåling

Blodsukkermåling er et viktig hjelpemiddel i behandlingen av diabetes.

Kartlegging av blodsukkerverdiene hjelper deg til å iverksette de riktige tiltakene i hverdagen. Dette er av stor betydning når du skal leve så normalt som mulig med denne sykdommen, og ikke minst oppleve at du mestrer utfordringene.

Blodsukkerapparat kan du få hos meg, men du trenger en resept fra din fastlege på teststrimler og lansetter.

Jeg kan tilby deg praktisk opplæring på ulike apparater, og hjelpe deg å finne det apparatet som best dekker ditt behov. Du vil også få informasjon om når, hvor ofte du bør måle og hvordan du skal bruke de ulike resultatene du får.

Jeg kan også laste ned målinger fra ditt blodsukkerapparat, slik at vi lettere kan vurdere om det er behov for å gjøre noen endringer i behandlingsopplegget ditt.

Ønsker du time, ta kontakt!

Blodsukkermåling
Blodsukkermåling
Blodsukkermåling
Blodsukkermåling
Blodsukkermåling
Blodsukkermåling