Skip to content

HbA1c måling

Målet for en godt regulert diabetes er en HbA1c verdi på lavere eller lik 53 mmol/mol (tidligere 7%).

HbA1c måling blir også omtalt som gjennomsnittlig langtidsverdi. Det er viktig at en ikke forveksler denne verdien med en gjennomsnittlig blodsukkerverdi.

Normalområdet for HbA1c hos personer uten diabetes er mellom 20 – 42 mmol/mol (tidligere 4–6 %).

Resultatet av en HbA1c verdi på 48 mmol/mol (tidligere 6,5 %) vil si at du har fått diagnosen diabetes.

Studier viser at dårlig regulert diabetes med høy HbA1c verdi er forbundet med utvikling av senkomplikasjoner. Derfor er det viktig å forebygge dette med å iverksette tiltak for å bedre blodsukkerverdiene, hvis HbA1c verdien er for høy eller er stigende.

HbA1c bør derfor måles flere ganger pr. år.

Ønsker du å få målt din HbA1c verdi, ta kontakt!

HbA1c måling
HbA1c måling
HbA1c måling
HbA1c måling
HbA1c måling
HbA1c måling