Skip to content

HbA1c måling

Målet for en godt regulert diabetes er en HbA1c verdi på lavere eller lik 7%.

HbA1c måling blir også omtalt som gjennomsnittlig langtidsverdi. Det er viktig at en ikke forveksler denne verdien med en gjennomsnittlig blodsukkerverdi.

Normalområdet for HbA1c hos personer uten diabetes er mellom 4 – 5, 6 %, og verdier mellom 5,7 – 6,4 % indikerer økt risiko for å få diabetes.

Resultatet av en HbA1c verdi på 6,5 % eller mer vil i Norge si at du har fått diagnosen diabetes.

Studier viser at dårlig regulert diabetes med høy HbA1c verdi er forbundet med utvikling av senkomplikasjoner. Derfor er det viktig å forebygge dette med å iverksette tiltak for å bedre blodsukkerverdiene, hvis HbA1c verdien er for høy eller er stigende.

HbA1c bør derfor måles flere ganger pr. år.

Ønsker du å få målt din HbA1c verdi, ta kontakt!

HbA1c måling
HbA1c måling
HbA1c måling
HbA1c måling
HbA1c måling
HbA1c måling