Skip to content

Kontinuerlig Glukosemåling (CGM)

Dette er et apparat som måler dine glukoseverdier i underhuden. Vi kaller det derfor en trendmåler som viser svingningene i blodsukkeret ditt.

Dette er et apparat som måler dine glukoseverdier i underhuden. Vi kaller det derfor en trendmåler som viser svingningene i blodsukkeret ditt.

Ettersom målingene blir gjort i underhuden og ikke i blodet, kan det være forskjell mellom resultatet fra blodsukkerverdien målt med et blodsukkerapparat, og resultatet som kommer frem i displayet på CGM måleren.

Nøyaktigheten varierer litt mellom de ulike apparatene. Den store nytteverdien av dette apparatet er at det i displayet viser deg blodsukkerverdien, kurver som synliggjør målingene dine de siste timene, og piler som beskriver om blodsukkeret ditt går opp eller ned.

Du får også alarmer som forteller deg at blodsukkerverdiene dine er utenfor ditt ønskede blodsukkernivå. CGM utstyret består av en monitor, en sender og en sensor. Du kan hvis ønskelig bytte ut monitoren med en egen app på mobiltelefon.

Du kan få en utprøving av CGM måler hos meg. Alle personer med type 1 diabetes får i dag godkjent kontinuerlig måler FreeStyle Libre 2. Personer med type 2 diabetes som behandles med insulin kan søke om å få godkjent CGM via fastlege, men det er St. Olavs Hospital som godkjenner søknadene.

En utprøvingsperiode er vanligvis 4 uker. Hvis du synes at dette verktøyet er nyttig for deg etter utprøvingsperioden, kan jeg i samarbeid med din fastlege sende en søknad til spesialist om at du ønsker å få CGM til kontinuerlig bruk.

Er du interessert i å prøve kontinuerlig glukosemåler i en periode, ta kontakt!

Kontinuerlig Glukosemåling (CGM)
Kontinuerlig Glukosemåling (CGM)
Kontinuerlig Glukosemåling (CGM)
Kontinuerlig Glukosemåling (CGM)
Kontinuerlig Glukosemåling (CGM)
Kontinuerlig Glukosemåling (CGM)