Skip to content

Kontinuerlig Glukosemåling (CGM)

Dette er et apparat som måler dine glukoseverdier i underhuden. Vi kaller det derfor en trendmåler som viser svingningene i blodsukkeret ditt.

Ettersom målingene blir gjort i underhuden og ikke i blodet, vil det ofte være en forskjell i verdien fra blodsukkerverdier målt med et blodsukkerapparat, og verdien som kommer frem i displayet på CGM måleren.

Nøyaktigheten varierer litt mellom de ulike apparatene. Den store nytteverdien av dette apparatet er at det i displayet viser deg blodsukkerverdien, men også piler som beskriver om blodsukkeret ditt blir høyere eller lavere.

Du får også alarmer som forteller deg at blodsukkerverdiene dine er utenfor ditt ønskede blodsukkernivå. CGM utstyret består av et apparat, en sender og en sensor.

Du får låne apparat og sender hos meg, men sensorene må du betale for i utprøvingsperioden. En utprøvingsperiode kan være fra 4 til 8 uker. Hvis du synes at dette verktøyet er nyttig for deg etter utprøvingsperioden, kan jeg i samarbeid med din fastlege sende en søknad til spesialist om at du kan få det til kontinuerlig bruk.

Er du interessert i å prøve kontinuerlig glukosemåler i en periode, ta kontakt!

Kontinuerlig Glukosemåling (CGM)
Kontinuerlig Glukosemåling (CGM)
Kontinuerlig Glukosemåling (CGM)
Kontinuerlig Glukosemåling (CGM)
Kontinuerlig Glukosemåling (CGM)
Kontinuerlig Glukosemåling (CGM)