Skip to content

Mat og diabetes

Hva du spiser, hvor ofte du spiser og størrelsen på måltidet påvirker diabetesreguleringen din

Mat er et viktig tema i behandlingen av diabetes. Karbohydratene i maten du spiser påvirker blodsukkernivået, så dess mere karbohydrater du spiser dess mer insulin trenger du.

Det er viktig å ha kunnskap om disse faktorene for å mestre hverdagen med diabetes. Samspillet mellom karbohydrater, insulinfølsomhet, aktivitet, og insulin er ikke alltid like lett å forstå. Derfor er det viktig å tilegne seg kunnskap, få muligheten til ny opplæring, og diskutere erfaringer for å unngå uheldige hendelser.

  • Har du spørsmål om mat og diabetes?
  • Har du spørsmål om nytteverdien av karbohydrattelling?
  • Har du spørsmål om mat og fysisk aktivitet?

Jeg kan tilby deg kostgjennomgang, og gi deg kostråd for å få en bedre hverdag med diabetes.

Ønsker du å få mer kunnskap om dette temaet, ta kontakt!

Mat og diabetes
Mat og diabetes
Mat og diabetes
Mat og diabetes
Mat og diabetes
Mat og diabetes