Skip to content

Om diabetesklinikken

Innehaver

Harriet Selle, Klinisk spesialistsykepleier innen diabetes. Etablerte Diabetesklinikken Trondheim i august 2010.

Har tidligere arbeidet ved avdeling for Endokrinologi ved St. Olavs Hospital i Trondheim (1987 – 2010). Utdannet ved sykepleierhøyskolen i Sør-Trøndelag i 1981, tok videreutdanning i diabetessykepleie ved Høyskolen i Bergen i 2007, og har tatt veiledningspedagogikk 1-3 ved Høyskolen i Nord-Trøndelag i 2010.

Jeg har gitt opplæring til pasienter med diabetes siden 1987, og har siden 1996 jobbet med startkurs/diabetesskoler/gruppeundervisning i Trondheim. Jeg er ofte foreleser for helsepersonell internt, eksternt på sykehus i Norge og ved andre kurs/møter hvor kunnskap om diabetes etterspørres.

Jeg har vært studiesykepleier i 10 ulike studier innen endokrinologi siden 1994, og har hatt et eget prosjekt om forekomst av infiltrater hos insulinbrukere.

Fra 1.januar 2016 ble jeg også partnerklinikk for Fedon Lindbergs Eurodiet tilbud i Sør-Trøndelag

Målet mitt er å motivere deg til å mestre hverdagen med de utfordringene du har.

Jeg er medlem av Norges Diabetesforbund, og har vært med i to arbeidsgrupper i Helsedirektoratet for å revidere de Nasjonale faglige retningslinjene for diabetes som ble utgitt i september 2016.

Oppfølging hos meg innebærer konsultasjoner utenom de faste kontrollene hos egen fastlege eller spesialist.

Ta kontakt

Hvis du ønsker å benytte deg av mine tjenester, eller har spørsmål, kan du kontakte meg ved å sende en e-post, ringe eller sende brev per post.

E-post: harriet@diaklinikken.no
Mobil: 9703 4922

Post og besøksadresse:
Diabetesklinikken Trondheim
Vestre Rosten 79
7075 Tiller

Om diabetesklinikken
Om diabetesklinikken
Om diabetesklinikken
Om diabetesklinikken
Om diabetesklinikken
Om diabetesklinikken