Skip to content

Opplæring i insulinbehandling

Har du type 1 diabetes er du avhengig av å få tilført insulin til kroppen. Har du type 2 diabetes kan du behandles med insulin når behandlingsmålet ikke er oppfylt

Insulin kan ikke tas som tabletter, da magesyren ødelegger virkningen. Insulin må derfor settes som en injeksjon ved hjelp av sprøyter, penn eller pumpe.

I dag finnes det et stort utvalg av insulinpenner som gjør det enkelt å få tilført insulinet til kroppen. Sprøyter og ampuller kan også brukes, men er ikke så mye brukt i dag.

Jeg kan tilby deg opplæring i insulinsetting ved hjelp av sprøyter, penner eller pumper. Du vil få veiledning om dosejustering og informasjon om virkning og bivirkning ved denne behandling. Har du stikkevegring eller utfordringer med denne behandlingen, kan det være nyttig med en samtale hos meg, og kanskje finner vi en akseptabel løsning på utfordringene.

For å starte med insulinpumpe, må du ha prøvd behandling med insulinpenn først. Pumpe brukes ofte når det er vanskelig å oppnå et akseptabelt blodsukkernivå, spesielt om natta, og med økt forekomst av hyppige nattlige følinger. Det finnes ulike typer pumper, og noen har en innebygd kontinuerlig glukosemåler også.

I dag finnes det mange ulike insulintyper. Nye hurtigvirkende insulinanaloger virker raskere og har kortere virkningstid enn de tradisjonelle hurtigvirkende insulintypene. Langsomt-virkende insulinanaloger har jevnere virkning og lengre virketid enn tidligere insulintyper. Disse nye insulintypene forebygger lave blodsukkerverdier og det er lettere å lykkes med insulinbehandlingen i hverdagen.

Har du spørsmål om insulinbehandling, ta kontakt!

Opplæring i insulinbehandling
Opplæring i insulinbehandling
Opplæring i insulinbehandling
Opplæring i insulinbehandling
Opplæring i insulinbehandling
Opplæring i insulinbehandling