Skip to content

 Våre tjenester

Mat og diabetes

Hva du spiser, hvor ofte du spiser og størrelsen på måltidet påvirker diabetesreguleringen din

Mat er et viktig tema i behandlingen av diabetes. Karbohydratene i maten du spiser påvirker blodsukkernivået, så dess mere karbohydrater du spiser dess mer insulin trenger du.

Det er viktig å ha kunnskap om disse faktorene for å mestre hverdagen med diabetes. Samspillet mellom karbohydrater, insulinfølsomhet, aktivitet, og insulin er ikke alltid like lett å forstå. Derfor er det viktig å tilegne seg kunnskap, få muligheten til ny opplæring, og diskutere erfaringer for å unngå uheldige hendelser.

  • Har du spørsmål om mat og diabetes?
  • Har du spørsmål om nytteverdien av karbohydrattelling?
  • Har du spørsmål om mat og fysisk aktivitet?

Jeg kan tilby deg kostgjennomgang, og gi deg kostråd for å få en bedre hverdag med diabetes.

Ønsker du å få mer kunnskap om dette temaet, ta kontakt!

 

Blodsukkermåling

Blodsukkermåling er et viktig hjelpemiddel i behandlingen av diabetes.

Kartlegging av blodsukkerverdiene hjelper deg til å iverksette de riktige tiltakene i hverdagen. Dette er av stor betydning når du skal leve så normalt som mulig med denne sykdommen, og ikke minst oppleve at du mestrer utfordringene.

Blodsukkerapparat kan du få hos meg, men du trenger en resept fra din fastlege på teststrimler og lansetter.

Jeg kan tilby deg praktisk opplæring på ulike apparater, og hjelpe deg å finne det apparatet som best dekker ditt behov. Du vil også få informasjon om når, hvor ofte du bør måle og hvordan du skal bruke de ulike resultatene du får.

Jeg kan også laste ned målinger fra ditt blodsukkerapparat, slik at vi lettere kan vurdere om det er behov for å gjøre noen endringer i behandlingsopplegget ditt.

Ønsker du time, ta kontakt!

HbA1c måling

Målet for en godt regulert diabetes er en HbA1c verdi på lavere eller lik 7%.

HbA1c måling blir også omtalt som gjennomsnittlig langtidsverdi. Det er viktig at en ikke forveksler denne verdien med en gjennomsnittlig blodsukkerverdi.

Normalområdet for HbA1c hos personer uten diabetes er mellom 4 – 5, 6 %, og verdier mellom 5,7 – 6,4 % indikerer økt risiko for å få diabetes.

Resultatet av en HbA1c verdi på 6,5 % eller mer vil i Norge si at du har fått diagnosen diabetes.

Studier viser at dårlig regulert diabetes med høy HbA1c verdi er forbundet med utvikling av senkomplikasjoner. Derfor er det viktig å forebygge dette med å iverksette tiltak for å bedre blodsukkerverdiene, hvis HbA1c verdien er for høy eller er stigende.

HbA1c bør derfor måles flere ganger pr. år.

Ønsker du å få målt din HbA1c verdi, ta kontakt!

Kontinuerlig Glukosemåling (CGM)

Dette er et apparat som måler dine glukoseverdier i underhuden. Vi kaller det derfor en trendmåler som viser svingningene i blodsukkeret ditt.

Ettersom målingene blir gjort i underhuden og ikke i blodet, vil det ofte være en forskjell i verdien fra blodsukkerverdier målt med et blodsukkerapparat, og verdien som kommer frem i displayet på CGM måleren.

Nøyaktigheten varierer litt mellom de ulike apparatene. Den store nytteverdien av dette apparatet er at det i displayet viser deg blodsukkerverdien, men også piler som beskriver om blodsukkeret ditt blir høyere eller lavere.

Du får også alarmer som forteller deg at blodsukkerverdiene dine er utenfor ditt ønskede blodsukkernivå. CGM utstyret består av et apparat, en sender og en sensor.

Du får låne apparat og sender hos meg, men sensorene må du betale for i utprøvingsperioden. En utprøvingsperiode kan være fra 4 til 8 uker. Hvis du synes at dette verktøyet er nyttig for deg etter utprøvingsperioden, kan jeg i samarbeid med din fastlege sende en søknad til spesialist om at du kan få det til kontinuerlig bruk.

Er du interessert i å prøve kontinuerlig glukosemåler i en periode, ta kontakt!

Opplæring i insulinbehandling

Har du type 1 diabetes er du avhengig av å få tilført insulin til kroppen. Har du type 2 diabetes kan du behandles med insulin når behandlingsmålet ikke er oppfylt

Insulin kan ikke tas som tabletter, da magesyren ødelegger virkningen. Insulin må derfor settes som en injeksjon ved hjelp av sprøyter, penn eller pumpe.

I dag finnes det et stort utvalg av insulinpenner som gjør det enkelt å få tilført insulinet til kroppen. Sprøyter og ampuller kan også brukes, men er ikke så mye brukt i dag.

Jeg kan tilby deg opplæring i insulinsetting ved hjelp av sprøyter, penner eller pumper. Du vil få veiledning om dosejustering og informasjon om virkning og bivirkning ved denne behandling. Har du stikkevegring eller utfordringer med denne behandlingen, kan det være nyttig med en samtale hos meg, og kanskje finner vi en akseptabel løsning på utfordringene.

For å starte med insulinpumpe, må du ha prøvd behandling med insulinpenn først. Pumpe brukes ofte når det er vanskelig å oppnå et akseptabelt blodsukkernivå, spesielt om natta, og med økt forekomst av hyppige nattlige følinger. Det finnes ulike typer pumper, og noen har en innebygd kontinuerlig glukosemåler også.

Har du spørsmål om insulinbehandling, ta kontakt!

Vektreduksjon med Eurodiet

Er du overvektig, og motivert for vektredusjon? Da kan Eurodiet være metoden som hjelper deg!

Eurodiet gir effektiv og trygg vektreduksjon, og har som målsetning å gi varige endringer av kostholdet og normalisering av vekten.

Eurodiet er også en medisinsk metode for behandling av helseskadelig overvekt.

Metoden består av 4 faser med gradvis overgang til et næringsbalansert og vektstabiliserende kosthold. Eurodiet-produktene har meget lavt innhold av fett og karbohydrater, men er rike på høyverdige proteiner og er tilsatt fiber, vitaminer, mineraler og essensielle flerumettede fettsyrer.

Produktene bestilles via en nettside. Pasienter som velger å følge Eurodiet-metoden må regelmessig følges opp av lege/helsepersonell som har spesialkompetanse i bruk av metoden.

Eurodiet er gunstig for alle overvektige personer, også for de som har type 2 diabetes. Dietten kan brukes av personer med type 1 diabetes hvis de følges opp av kvalifisert diabetespersonale.

Er du interessert i å redusere vekta di med Eurodiet, ta kontakt!

Tjenester Copy Copy Copy Copy Copy Copy
Tjenester Copy Copy Copy Copy Copy Copy
Tjenester Copy Copy Copy Copy Copy Copy
Tjenester Copy Copy Copy Copy Copy Copy
Tjenester Copy Copy Copy Copy Copy Copy
Tjenester Copy Copy Copy Copy Copy Copy